Ortaokul

EVRENSEL YAŞAM BECERİLERİ

Evrensel yaşam becerileri ile küreselleşen dünyadaki yeni oluşumları inceleyerek kültürel değerleri ve “insan”olgusunu öne çıkaran , bağımsız, kendini tanıyan, kendine güvenen, bilgi, beceri değer, tutum ve davranışlara sahip bireylerin yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Yaşam becerileri programı Birleşmiş Milletlerde eğitim programlarına sokulmuş, UNESCO tarafından desteklenen bir eğitim programıdır. Bu eğitimin amacı, çocukların küçük yaşlardan itibaren temel değerleri öğrenmelerini sağlamak, bu değerleri yaşamda uygulamaları için destek vermek ve iyi bireyler olmalarını sağlamaktır. Tüm çalışmalarımız aile-okul işbirliği ile yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ve ailelerine yönelik yapılan bazı çalışmalarımız şunlardır:
·         Aile İçi İletişim 
·         Aile Tutumları
 ·         Ergen İle İletişim 
·         Okul Başarısında Ailenin Rolü 
·         Performans, Motivasyon ve Başarı 
·         Siber Zorbalık 
·         Sınav Kaygısı 
·         Test Çözme Teknikleri 
Her çocuk özel, değerli, yetenekli ve başarılıdır. Onların var olan yeteneklerini üst boyutlara taşımak, yapabildiklerini ve daha ileride yapabileceklerini tasarlamak, sevgilerinin ve mutluluklarının önündeki engelleri kaldırmak okulumuzun öncelikli sorumluluğudur.