Mucitlik Kulübü

mucitlik Kulübün amacı; öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkıda bulunmak , bilimsel deneyle yapabilme becerilerinin alt yapısını oluşturmak ve proje hazırlanmasını öğretmektir.