Mental Aritmetik

MENTAL ARİTMETİKOkulumuzda 11.11.2013 haftası itibariyle 1. – 2. – 3.  ve 4. Sınıflarımızda Mental Aritmetik derslerine başladık. Aritmetik beceriler kazandıracak bu eğitim programından olabilecek en yüksek düzeyde yararı elde edebilmek için bu süreci sizinle iş birliği içinde yürütmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız hafta içi ve hafta sonu yapıldığından hafta sonu etütlerine katılım oldukça önemlidir.

Öncelikle bu sürecin temel özelliklerinden kısaca söz edelim;

 • Bilim adamlarına göre hiç kimse beyninin tüm kapasitesini kullanmamaktadır. Bundan, bir insanın zihinsel kapasitesinin artması için beyninde işlenmeyi bekleyen önemli bir potansiyel olduğu sonucuna varılabilir.
 • Yetişkin bir insanda altın kalarak kullanmayan bu potansiyel ancak 4 – 11 aralığındaki çocuklarda işlenerek çoğaltılabilir Bu yüzden bu yaş aralığında öğrencilerimizin Mental aritmetik eğitimi almasını son derece önemsiyoruz.
 • Bu eğitim sürecinin temel unsurlarından biri olan Abaküs kullanımı, dokunma duyusu, göz ve beyin koordinasyonunda beyindeki sinaptik bağlantıları hızlandırır ve beynin kapasitesini arttırır.
 • Abaküs imajının zihinde canlandırılması sureti ile yapılan zihinden işlem (Mental Aritmetik ) çalışması, dikkat ve odaklanma becerileri ile birlikte özellikle sağ beyindeki bellek kapasitesini güçlendirir.
 • Bu olağanüstü becerileri yanı sıra programın sağladığı asıl kazanç zekâ ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesigibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihin kapasitesidir.
 • Eğitim programı, abaküs ile kullanılan sayısal sistematiğin tanıtılması, sayıların abaküs üzerinde gösterimi esnasında ve işlem yaparken boncukların hareketi ve parmakların kullanımının öğrenilmesi ile başlayacaktır.
  • Hızlı ve doğru hesaplama
  • Odaklanma
  • Anlama ve Algılama
  • Güçlü bir bellek
  • Dikkat ve konsantrasyon