Misyon- Vizyon

Misyonumuz

Dünya medeniyetle şekillenir

Kendisini ve çevresini tanıyan, bedenen, ruhen ve sosyal yönden gelişmiş, çok yönlü gelişimi benimsemiş, analitik düşünebilen, teknolojik, bilimsel ve manevi değerlerle donanımlı, ulusal kültür ve medeniyetin inşasındaki rolünü kavramış bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Her çocuk dünyadır

“Her çocuk özeldir.” anlayışıyla proje ve uygulamalara ağırlık verip okul eğitimini yaşam alanına dönüştüren, teknolojiyi eğitimin ayrılmaz bir parçası benimsemiş, veli, öğretmen ve diğer paydaşları öğrenme-öğretme ortamına etkin katan, çok dilliliği ve kültürlülüğü büyük bir kazanım kabul etmiş bir okul bakışıyla ait olduğu medeniyetin geliştirilmesine eğitimle katkı sunan ulusal bir model olmak.

Değerlerimiz

  • Yönetimde öğretim liderliğini ve yönetişimi etkin kılmak,
  • İstihdamda kurumsal liyakat, aidiyet, sosyal uyum ve ekiple çalışma becerisi yüksek, özverili, çalışkan, kendini geliştiren, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,
  • İnsan ilişkilerinde adil, güvenli, sevgi, saygı, etik kuralları, açık iletişim ve empatik yaklaşımı esas almak,
  • Eğitim ve öğretimde her öğrenciyi özel kabul ederek bilimsellik, kazanım odaklılık, proje odaklılık, tam öğrenme ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi etkin kılmak,
  • Ana dilimizin yanı sıra İngilizce ve ikinci bir yabancı dili de etkin bir biçimde öğretmek,
  • Eğitim ve öğretim etkinliklerinin içerik planlamalarında bilim, girişimcilik, teknoloji, manevi değerler,  insan hakları ve etik kuralları öne çıkarmak.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram