Danışmalık

p1510845


Okul Rehberlik Servisimizin Öğrencilere

Uygulamış Olduğu Testler


      Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri için, süreç olarak bireyi bilgilendirme, duygusal sorunlardan, kaygılarından arındırma, baskılardan kurtulmasına yardım etmeyi ve böylece bireyin özerkliğine kavuşmasını, böylece kendine olan güveninin artmasını ve problemlerinin çözüm yolunu, “kendisinin bulmasını”, kararı “kendisinin vermesi” ve uygulamasını amaçlamaktadır.


       Öğrencilerin karşılaştıkları herhangi bir problemle baş edebilmeleri için kendilerini tanımaları gerekir. Bu konuda onların kendileri hakkında iç görü kazanmak, kendi farkındalıklarını oluşturmak için Beş Faktör Kişilik testi uygulamaktayız.

        Beş Faktör Kişilik Modeli; kişilik kavramı, bireyin kendine özgü ve tutarlılık gösteren düşünce, duygu ve davranışları olarak tanımlanmaktadır.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik aynı zamanda, Öğrencilerin ilerde tercih edeceği meslekte doğru karar verebilmelerine rehberlik etmektir. Meslek seçiminde birey, kendisine açık olan meslekleri, çeşitli yönleri ile değerlendirip, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini karşılamaya ve kendini gerçekleştirmeye çalışır. Medeniyet Okulları olarak öğrencilerimize meslek seçimi ile ilgili yetenek ve mesleki yönelim testi uygulamaktayız.p1510689

 

            Öğrenmede Zekanın Rolü


        Zekâ (İntelligence ); Bilincin öğrenme, anlama, problem çözme, çözüm üretme, bilinenlerden yararlanarak bilinmeyenleri ortaya çıkarma gücü ve zihinsel yetenekleri kullanabilme özelliğidir.” Zekâ tıpkı arabanın beyin gücü gibi bir potansiyeldir. Bu potansiyeli kullanmak için sürücü bir beceri geliştirmelidir”. Zekâyı belirleyen şeyin beyin hücrelerinin sayısı değil, beyin hücrelerinin kollarındaki çıkıntılarla ilgili olduğu bilinmektedir.


      Her insanın sahip olduğu zekâlarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemlerine sahiptir.

Beyin lobları; her insanda sağ ve sol olmak üzere iki beyin yarımküresi bulunmaktadır. Bu iki beyin yarım küresinin görevleri ve özellikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Türkiye’deki eğitim sistemi batıdan entegre ezberci ve sol beyin merkezli olduğu için öğrenciler sağ beynin özelliklerini geliştiremiyorlar. Medeniyet Okulları olarak bizim eğitim anlayışımız öğrencilerin kalıcı bir öğretim kazanmaları için her iki beyin yarımküresini kullanmalarını sağlayacak ortamları oluşturmaktır.

Yıllardan beri insanların tek bir zekâ türüne sahip olduğu biliniyordu. Prof. Gardner ise Çoklu Zekâ Kuramı ile bu görüş kırılmış oldu. Gardner’a göre insanların sahip oldukları Çoklu Zekaların her biri yaşamak, öğrenmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtır. Bu görüş artık dünyada eğitim sisteminde kullanılmaktadır. Medeniyet Okulları öğretmenleri Çoklu Zekâ Kuramına göre konularını anlatmaktadır. Öğrencilerimize bu testi uygulayarak hangi zekâ türlerinin ağır bastığı hangisini geliştirmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilmektedir.

p1510654


                  “CATTEL 2 ZEKÂ TESTİ “]7-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir zekâ testidir. Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirilmiştir. Kültürden bağımsız, kültürden arınmış bir testtir.

                        “DENVER 2 GELİŞİM TESTİ”]0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Denver 2 sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır.

Denver 2 testi şu üç alanda kullanılmaktadır.

  1.  Klinik değerlendirme: Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılır.
  2. Özel Eğitim: Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olmak.
  3. Okul öncesi kurumlar: Okul öncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi için aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

                              “Bender- Gestalt Görsel Motor Algılanan Test”]Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılır.

                Zekânın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

              =”Benton Dikkat Testi”]8 yaş üzeri bireylere uygulanan, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.


         “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi“]Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek için hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test  5 yaş 6 ay- 6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır.


           “Koppitz İnsan Çizim Testi”]4-9 yaş aralığı çocuğun duygusal olgunluk seviyesi (yaşı)ve duygusal gelişiminde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir.     Aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel (kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda)bilgi veren bir testtir.

p1510792