Erken çocukluk adı verilen 0-6 yaş arası dönem çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin gelişiminin büyük bir bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Bu yüzden bu dönemde çocuğun yeterli beslenmesi, etkileşimde bulunabildiği, onun gelişimini destekleyen bir ortamda bulunması gerekmektedir. Anaokulları, 3 ile 6 yaş arası çocukların eğitimlerini gerçekleştiren kurumlardır. Frobel’in deyişi ile ” anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.” . Anaokulu çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun içinde var olan yeteneklerinin serpilip gelişmesine yardımcı olur. Burada okuma,yazma öğretilmez ancak okuma,yazma olgunluğu kazandırılır. Renk, sayı ve kavramlar çocuğun düşüncesine uygun bir biçimde somuta indirgenerek verilir. Okul öncesi eğitime katılan çocuk kendini daha iyi tanıma olanağı bulur ve başkalarıyla benzer ve farklı olan özelliklerini ayırt eder. Medeniyet Okulları olarak programımızı etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırıyoruz. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanılmasını gerektirir ki bu da çocuğun edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeye dönüşür. Okul öncesi dönemde eğitimimizin odağına öğrenebilme becerilerini kazandırmayı koyduk. Bunun için; Çoklu zeka yöntemi High scope, Gems çalışmaları, Montessori, Scamper, Drama yöntemlerini ve proje destekli eğitim modelini uygulamaktayız. Ana okulunda kullandığımız etkin öğrenme araçları aşağıdaki gibidir.

 • Sanat faaliyetleri
 • Bloklar
 • Legolar
 • Yapbozlar
 • Sınıf köşeleri (evcilik, fen ve doğa, tamir, kitaplık vb…)
 • Serbest oyunlar
 • Grup oyunları
 • Kukla ve drama
 • Fen ve doğa etkinlikleri
 • Geziler
 • Müzik aletleri
 • Çizgi ve matematik çalışmaları

Yukarıdaki eğitim tekniklerimiz ile beraber insan vücudunu ,hayvanları, ülkemizi, önemli haftaları ve günleri, trafik kurallarını, görgü kurallarını temel öğretim programımızın içinde öğreniyoruz.

Anaokulumuzda aynı zamanda çocuklarımız kuralları etkili bir biçimde öğrenirler. Çocuklar arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken, sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirir, sofra kurallarını pekiştirir. Sınıf içinde ve oyun alanlarında oynarken ‘ben’ ve ‘başkaları’ kavramlarının bilincine vararak yardımlaşma, işbirliği ve paylaşma duygularını geliştirir. Çocuklar, anaokulumuzda kendi haklarını korurken başkalarının özgürlüğünü kısıtlamamayı da öğrenir. Çocuklarda görülen gelişimsel gerilik, özür ve ileri olma durumlarının tespitinde anaokulları çok önemlidir. Etkili ve başarıyla uygulanan çocuk gelişim testleri ve sonuçlarına göre uygulanan programlar, çocukların öğrenmelerini daha kolay hale getirir. Ayrıca çocukların dil, zihin, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri anaokulun süreci boyunca gözlemlenir. Anne babalarından ilk defa ayrılan çocuklarımızın, güvenli bir ortamda, manevi ve ahlaki değerlere bağlı, ne istediğini bilen, çözüm üreten, sorgulayan ve gerçeği arayan bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Medeniyet Okulları olarak; tecrübeli, çocukları seven, dalında uzman, eğitimciliğin vicdan ve sevgi işi olduğunu bilen ve görevini sevgiyle yapan öğretmenlerimizle çocuklarımıza her gün sımsıcak kucak açıyoruz. Hayatlarının bu ilk basamağına tırmanırken yavrularımızın yanlarında olup ellerinden tutmaya talibiz.

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram