Anaokulu

Eğitimin amacı; yeni nesillerin, var olan kültürü geliştirmek ve sürdürmek için öğrenim görmesidir . Eğitim, doğar doğmaz ailede başlar, okul içinde ve dışında yapılan eğitim ve öğretimle yaşam boyu sürer. Çocuklarımızı yaşadığımız zamana göre değil yaşayacakları zamana göre yetiştirmeyi hedefliyoruz. Erken çocukluk adı verilen 0-6 yaş arası dönem çocuğun en...

İlkokul

Medeniyet Okulları, değerleri yaşayan ve yaşatan bir okul; evrensel değerleri davranış haline getirmiş ve bu değerleri tüm öğrencileriyle yaşamaya çalışan bir eğitim kadrosuyla tüm insanlığın benimsediği adalet, dürüstlük, sevgi, saygı, nezaket, çalışkanlık, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygılı, yazılı ve yazısız tüm toplumsal kurallara uyan, insanlığa faydalı, vicdanlı ve erdemli...

Ortaokul

Evrensel yaşam becerileri ile küreselleşen dünyadaki yeni oluşumları inceleyerek kültürel değerleri ve “insan”olgusunu öne çıkaran, bağımsız, kendini tanıyan, kendine güvenen, bilgi, beceri değer, tutum ve davranışlara sahip bireylerin yetiştirilmeyi amaçlıyoruz. Yaşam Becerileri Programı Birleşmiş Milletler'de eğitim programlarına sokulmuş, UNESCO tarafından desteklenen bir eğitim programıdır. Bu eğitimin amacı, çocukların küçük yaşlardan...

Anadolu Lisesi

Bireysel Öğrenme Modeli TYT-AYT’de Çeyrek Asırlık Medeniyet, tecrübesi, deneyimi, uzman kadrosu ve sınavlara hazırlık sistemi ile sınav endişesi yaşamadan öğrencilerimizi hayata ve sınavlara hazırlamaktayız. Medeniyet’te 12.sınıflar için okullar ağustos ayının son haftası açılır. Yaz tatilinde verilen ödevlerin kontrollerinin ardından eksiklikler giderildikten sonra deneme sınavları ile sınav hazırlıklarına başlanılır. 11. Sınıfta...

Medeniyet Okulları Ön kayıt

Ön Kayıt başvuru

Kurucumuzundan Anlatıyor

Medeniyet TV

CLOSE
CLOSE