Evrensel yaşam becerileri ile küreselleşen dünyadaki yeni oluşumları inceleyerek kültürel değerleri ve “insan”olgusunu öne çıkaran, bağımsız, kendini tanıyan, kendine güvenen, bilgi, beceri değer, tutum ve davranışlara sahip bireylerin yetiştirilmeyi amaçlıyoruz. Yaşam Becerileri Programı Birleşmiş Milletler’de eğitim programlarına sokulmuş, UNESCO tarafından desteklenen bir eğitim programıdır. Bu eğitimin amacı, çocukların küçük yaşlardan itibaren temel değerleri öğrenmelerini sağlamak, bu değerleri gerçek hayatta uygulamaları için destek vermek ve iyi, yetişmiş bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu eğitim programını tam anlamı ile uygulayabilmek için tüm çalışmalarımız aile ve okul işbirliği ile yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ve ailelerine yönelik yapılan bazı çalışmalarımız şunlardır:

  • Aile İçi İletişim 
  • Aile Tutumları
  • Ergen İle İletişim 
  • Okul Başarısında Ailenin Rolü 
  • Performans, Motivasyon ve Başarı 
  • Siber Zorbalık 
  • Sınav Kaygısı 

Her çocuk özel, değerli, yetenekli ve başarılıdır. Onların var olan yeteneklerini üst boyutlara taşımak, yapabildiklerini ve daha ileride yapabileceklerini tasarlamak, sevgilerinin ve mutluluklarının önündeki engelleri kaldırmak okulumuzun öncelikli sorumluluğudur. 

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram