Zeka oyunları

Zeka oyunları kulübü öğrencilerimizin düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Kulüp için materyalleri seçerken, öğrencilerimizde, problem çözme, plan yapma, işbirliği yapabilme, üretici olma gibi becerileri kazandıracak ve geliştirecek materyaller olmasına gayret gösterilmektedir.

Kulübümüzün amacı, zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi düşünmeye sevk etmek, onların problem çözme becerilerinin artırmak ve farklı düşünebilmelerini  sağlamaya yardımcı olmaktır.

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram