Gitar Kulübü  • Gitar kulübü öğrencilerimizin hem sosyal hem de sanatsal bilgi ve becerilerinin gelişmesini hedef almaktadır. Kişinin özgüvenini güçlendirdiği gibi, üretkenlik yönünde açığa çıkmasına sebep olur. Bir müzik enstrümanı ile meşgul olmak, onu öğrenmek, geliştirmek psikolojik olarak sıkıntıların atılmasına ve rahatlamaya bir vesiledir.

  • Gitar kulübümüzde sevgili öğrencilerimizi bekleyen güzelliklerden bir kısmı bunlar. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram