Kulüpler

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrenciler;

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içeren kulüpler; öğrencilerimizin öz güven kazanması, kendini ifade edebilmesi, bedensel, zihinsel ve duygusal açıdan gelişimini sağlaması yönüyle sağlıklı eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Bu noktadan hareketle Medeniyet Okullarında, onu aşkın farklı alanda kulüp bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerimize hizmet edecektir.

“Sevgiyle bilginin buluştuğu yer” olan Medeniyet Okullarında eğitim

görmenin ayrıcalığını yaşayan ve yaşatan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize katılacakları kulüp faaliyetlerinde başarılar diliyoruz.

Kulüp Tercihiyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

  • Kulüp tercihleri sene başında yapılacaktır.
  • Kulüp tercihlerinin öğretmen-öğrenci-aile işbirliğiyle, öğrencinin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak dikkatlice yapılması gerekmektedir.
  • Kulüp faaliyetleri ücretsizdir. Ancak bazı kulüpler için gerekli malzemeler ve kıyafetler veliler tarafından karşılanacaktır.
  • Kulüplerden yeterli sayıda (6 öğrenci den az) talep olmayanlar açılmayacaktır.
  • Kulüp faaliyetlerimiz Ekim ayının ilk haftasında başlayacaktır.
  • Yapılan üç tercihten herhangi birine ya da ikisine yerleştirilecek öğrencinin kulübü yıl boyunca değiştirilmeyecektir.
  • Yapılacak olan seçimler ve kurulan kulüpler o eğitim-öğretim yılına aittir. Her öğrencimizin bir kulübe üye olması esastır.
  • Öğrencilerin kulüplere yerleştirilmesi; sınıf öğretmeni, kulüp öğretmeni ve rehberlik servisinin görüşleri alınarak ve kulüp kontenjanları da göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
  • Keman ve gitar gibi kulüpleri seçen öğrencilerimiz enstrümanları kendileri temin edecektir
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram